KM
Pretraga

PODRŠKA S

30,00KM
AKCIJE - što više kupite, to više uštedite
Količina
8+
24+
Cijena
25,00KM
20,00KM
Standardna podrška. Obračunska jedinica 1h.
+ -

OSNOVNO

JEDINICA MJERE

Obračunska jedinica je 1h i odnosi se na svaki započeti sat.

BROJ SATI

Minimalni broj sati za kupovinu je 1h.

POPUSTI

Količinski popust na broj sati je iskazan u cjeniku.

OBRAČUN

Prema unaprijed dogovorenom ili prema aktivnom mjerenom poslu.

 

 

MOGUĆNOST KORIŠTENJA

OBUKA

Obuka korisnika za upotrebu ili specifične stvari upotrebe web trgovine.

UNOS PROIZVODA

Unos i administraciju proizvoda, kategorija i karakteristika proizvoda.

DIZAJN

Prilagođavanje dizajna - osnovne promjene na slikama i uslovima upotrebe.

DODACI

Prilgođavanje dodataka (plaćanje, popusti, akcije, registracija, itd.)

ADMINISTRACIJA

Administrativni poslovi izvan redovne administracije (čišćenje, restarti, itd).

BACKUP

Backup i povrat podataka po zahtjevu korisnika.

 

 

Da bi ste brzo i jednostavno pokrenuli web trgovinu upoznajte se sa procesom.
Opis procesa pogledajte na ovom linku.