KM
Pretraga

PODRŠKA P

60,00KM
AKCIJE - što više kupite, to više uštedite
Količina
8+
24+
Cijena
50,00KM
45,00KM
Programerska podrška. Obračunska jedinica 1h.
+ -

OSNOVNO

JEDINICA MJERE

Obračunska jedinica je 1h i odnosi se na svaki započeti sat.

BROJ SATI

Minimalni broj sati za kupovinu je 1h.

POPUSTI

Količinski popust na broj sati je iskazan u cjeniku.

OBRAČUN

Prema unaprijed dogovorenom ili prema aktivnom mjerenom poslu.

 

 

MOGUĆNOST KORIŠTENJA

C# KOD

Zahvati u kodu platforme koji se ne mogu mjenjati kroz administraciju.

CSS KOD

Zahvati u CSS kodu koji se ne mogu mijenjati kroz administraciju.

GREŠKE

Svi potrebni zahtvati nastali pogrešnim korištenjem platforme.

NAPOMENA

Promjene u kodu se ne mogu prenositi u slijedeću verziju.

 

 

 

 

Da bi ste brzo i jednostavno pokrenuli web trgovinu upoznajte se sa procesom.
Opis procesa pogledajte na ovom linku.